advocate en mediator in Hoorn

Jammer dat u de hulp van een advocaat nodig heeft. Dat betekent immers dat er tijdelijk een probleem in uw leven zo groot is dat u dit niet meer zelf kunt oplossen. Het is verstandig om een advocaat te kiezen. 

Ik ben echter vanaf 1 januari 2017 gestopt met het aannemen van nieuwe cliënten, zodat ik u niet meer van dienst kan zijn; alleen mijn lopende zaken handel ik nog af. Mijn archief zal in de toekomst worden overgedragen aan mr Bianca Bos, Kleine Oost 31, 1621 GR Hoorn.

Pauline van Leeuwen

Advocate voor personen- en familierecht, jeugdrecht en BOPZ

U kon mij inschakelen voor:

 • personen- en familierecht
 • echtscheidingen (echtscheidingsmediator)
 • jeugdrecht
 • jeugdstrafrecht
 • BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)
   

Mediation in één hand
Ik zocht voor mijn cliënten steeds de goedkoopste oplossing. Bij echtscheiding raad ik daarom mediation aan. Het hele traject kon ik voor u afwikkelen, omdat ik als advocaat en mediator daarvoor alles in huis heb.

Ook voor een kleiner budget beschikbaar
Let op: alleen voor hulp van advocaten en mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staan geeft de overheid op bepaalde voorwaarden subsidie. Bij de Raad sta ik als advocaat en als mediator ingeschreven, dus kon u bij mij voor subsidie in aanmerking komen; de aanvraag verzorgde ik voor u.

Voor een goede verwijzing
Kunt u de hulp van een advocaat en/of mediator goed gebruiken? Bel dan via 0229 - 270 705 voor een goede verwijzing naar een ander advocatenkantoor in Hoorn.

Kwalificaties

Mevrouw van Leeuwen startte in 1977 haar carrière als advocaat. In 1992 werd zij ook echtscheidings- mediator, één van de eerste in West-Friesland. Sinds 1992 tot 2017 was zij gevestigd in haar advocatenkantoor te Hoorn.

 • Ingeschreven als advocaat en mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand
 • was tot 2017 MFN-register mediator
 • Lid van de Orde van Advocaten
 • Aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur

Advocate en mediator voor familie- en jeugdzaken

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied omvat scheidingen en alles wat daarmee samenhangt. Het grootste deel van mijn werkzaamheden bestond dan ook uit de juridische nasleep van stukgelopen relaties:

 • opstellen van een ouderschapsplan of wijziging van gezag,
 • verdeling van boedel en pensioenen,
 • berekening van kinder- en partneralimentatie.

Ouders komen na een scheiding in een nieuwe rol. Dat kan gepaard gaan met emoties van verlies. Voor kinderen is het van groot belang dat ouders hen niet met die emoties belasten en dat de strijd niet via de kinderen loopt. Ik stond altijd aan de kant van de kinderen en bewaakte hun belangen, zo nodig sprak ik ook met hen.

Alimentatieberekening blijft ook in de toekomst maatwerk, interpretatieverschillen kunnen meer of minder gunstig uitwerken. Ik durf me hierin een expert te noemen en werd regelmatig voor dit werk ingehuurd door anderen.

Partners die respectvol afspraken willen maken, kiezen voor mediation. In een aantal sessies, waarvan steeds een verslag werd toegestuurd, wordt onderzocht waarop de relatie stukliep en over geschillen onderhandeld. Accepteren van het verhaal van de ander bevordert het maken van zakelijke afspraken met elkaar. De afspraken werden verwerkt in een ‘convenant’ dat deel uitmaakt van de beschikking van de rechtbank. Zo worden ze ‘in rechte afdwingbaar’: u kunt een rechter inschakelen als afspraken niet worden nagekomen.

Helaas zijn partners tijdens een scheiding niet altijd in staat om redelijk met elkaar te overleggen. Soms liggen standpunten zo ver uit elkaar dat overeenstemming op eigen kracht niet meer mogelijk is. Dan moet er een rechter aan te pas komen om een zorgvuldige afweging van belangen te maken.

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht geldt voor kinderen van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit plegen en in aanraking komen met justitie. De lichtste gevallen doet bureau HALT af met enkele uren taakstraf. Bij iets zwaardere vergrijpen vindt er een officierszitting plaats. Daar kunnen boetes en zwaardere taakstraffen, maar ook verplichte begeleiding door de jeugdreclassering worden opgelegd. Bij ernstige delicten komt de verdachte voor de kinderrechter. Die kan bij een veroordeling straffen tot en met jeugddetentie opleggen.

De overheid zorgt meestal voor bijstand van een advocaat. Daaraan zijn dan geen kosten verbonden. Een advocaat geeft tijdens het proces steun bij de waarheidsvinding en brengt alle relevante feiten naar voren om de meest gunstige straf voor de jeugdige dader te bepleiten.

Ik deed dit werk graag. De juiste straf kan pedagogisch gunstig uitwerken. Natuurlijk moeten strafbare feiten wel eerst overtuigend bewezen worden. Processen verbaal en getuigenverklaringen dienen zorgvuldig te worden getoetst. Het is mij zo gelukt om vrijspraak te krijgen voor een verdachte van wie uiteindelijk slechts DNA-sporen op de plaats van het delict waren aangetroffen.

Jeugdrecht

Jeugdrecht heeft betrekking op kinderen tot 18 jaar en beoogt beschermende opvoedkundige maatregelen. Dit kunnen zijn: ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontheffing uit de ouderlijke macht. Vanaf 12 jaar worden kinderen gehoord door de rechter.

BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)

Bij een gedwongen opname in een gesloten afdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis, wordt door een rechter onderzocht of de vrijheid terecht wordt ontnomen. Want dat mag alleen als iemand zo in de war is dat hij zichzelf of zijn omgeving in gevaar brengt.

Als advocaat stond ik aan de kant van degene die wordt opgenomen. Ik gaf voorlichting over de procedure en vertelde de cliënt wat zijn rechten zijn. Tijdens de zitting vertolkte ik visie en gevoelens van de cliënt, maar ging ook zorgvuldig na of alles volgens de regels was verlopen en of de cliënt door onafhankelijke medici werd onderzocht. Hieraan zijn voor cliënten geen kosten verbonden.

Neem contact op voor een goede verwijzing

Als u contact met ons kantoor opneemt kunnen wij u behulpzaam zijn bij het vinden van een andere advocaat in Hoorn. 

Neem contact op voor een goede verwijzing

Contact

Adres
Gravenstraat 21a
1621 CR Hoorn
Routebeschrijving

Maandag 09:00-17:00
Dinsdag 09:00-17:00
Woensdag 09:00-17:00
Donderdag 09:00-17:00
Vrijdag 09:00-17:00